053 Hoče

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Jurij, mučenec

Župnija omenjena 1146 kot pražupnija.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Križ, Glivnik, zidana 1773;
  2. Sv. Lenart, Pivola, zidana 1642;
  3. Sv. Mihael, Razvanje, omenjena 1112.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Hoče, Bohova, Spodnje Hoče, Zgornje Hoče, Sv. Miklavž, Miklavž na dravskem polju, Pivola, Reka, Vinšeki, Pohorje, Razvanje, Spodnja Dobrava, Rogoza, deloma Pobrežje, Brezje, Dolgoše, (Dogoše), Zerkovce, (Zrkovci).

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Georgen in Kötsch

Matične knjige (1639 - 1915) 53 vse (50 prikazano)

  • 1
  • 2
Signatura

00763 Krstna knjiga / Taufbuch 1639-1662
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1639
Do datuma
31. december 1662
00764 Krstna knjiga / Taufbuch 1662-1677
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1662
Do datuma
31. december 1677
00765 Krstna knjiga / Taufbuch 1677-1692
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1677
Do datuma
31. december 1692
00766 Krstna knjiga / Taufbuch 1692-1723
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1692
Do datuma
31. december 1723
00767 Krstna knjiga / Taufbuch 1723-1747
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1723
Do datuma
31. december 1747
00768 Krstna knjiga / Taufbuch 1748-1778
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1748
Do datuma
31. december 1778
00769 Krstna knjiga / Taufbuch 1779-1785
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1779
Do datuma
31. december 1785
00770 Krstna knjiga / Taufbuch 1785-1801
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1801
00771 Krstna knjiga / Taufbuch 1802-1817
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1802
Do datuma
31. december 1817
00772 Krstna knjiga / Taufbuch 1818-1828
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1818
Do datuma
31. december 1828
00773 Krstna knjiga / Taufbuch 1828-1847
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1847
00774 Krstna knjiga / Taufbuch 1847-1864
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1847
Do datuma
31. december 1864
00775 Krstna knjiga / Taufbuch 1870-1888
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1870
Do datuma
31. december 1888
00776 Krstna knjiga / Taufbuch 1889-1904
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1889
Do datuma
31. december 1904
00777 Krstna knjiga / Taufbuch 1905-1911
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1905
Do datuma
31. december 1911
00778 Krstni index / Taufindex 1640-1670
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1640
Do datuma
31. december 1670
00779 Krstni index / Taufindex 1692-1723
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1692
Do datuma
31. december 1723
00780 Krstni index / Taufindex 1748-1778
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1748
Do datuma
31. december 1778
00781 Krstni index / Taufindex 1779-1785
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1779
Do datuma
31. december 1785
00782 Krstni index / Taufindex 1802-1817
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1802
Do datuma
31. december 1817
00783 Krstni index / Taufindex 1818-1828
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1818
Do datuma
31. december 1828
00784 Krstni index / Taufindex 1828-1847
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1847
00785 Krstni index / Taufindex 1847-1864
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1847
Do datuma
31. december 1864
00786 Krstni index / Taufindex 1870-1888
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1870
Do datuma
31. december 1888
00787 Krstni index / Taufindex 1889-1904
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1889
Do datuma
31. december 1904
00788 Krstni index / Taufindex 1905-1911
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1905
Do datuma
31. december 1911
00789 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1761-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1761
Do datuma
31. december 1784
00790 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1785-1816
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1816
00791 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1818-1828
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1818
Do datuma
31. december 1828
00792 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1829-1845
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1829
Do datuma
31. december 1845
00793 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1846-1864
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1864
00794 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1864-1883
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1864
Do datuma
31. december 1883
00795 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1884-1915
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1884
Do datuma
31. december 1915
00796 Mrliški index / Sterbeindex 1818-1828
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1818
Do datuma
31. december 1828
00797 Mrliški index / Sterbeindex 1829-1845
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1829
Do datuma
31. december 1845
00798 Mrliški index / Sterbeindex 1846-1864
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1864
00799 Mrliški index / Sterbeindex 1864-1883
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1864
Do datuma
31. december 1883
00800 Mrliški index / Sterbeindex 1884-1915
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1884
Do datuma
31. december 1915
00801 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1640-1659
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1640
Do datuma
31. december 1659
00802 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1668-1707
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1668
Do datuma
31. december 1707
00803 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1708-1760
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1708
Do datuma
31. december 1760
00804 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1785-1817
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1817
00805 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1818-1836
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1818
Do datuma
31. december 1836
00806 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1837-1853
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1853
00807 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1854-1871
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1854
Do datuma
31. december 1871
00808 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1872-1890
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1872
Do datuma
31. december 1890
00809 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1890-1909
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1890
Do datuma
31. december 1909
00810 Poročni index / Trauungsindex 1818-1836
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1818
Do datuma
31. december 1836
00811 Poročni index / Trauungsindex 1818-1836b
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1818
Do datuma
31. december 1836
00812 Poročni index / Trauungsindex 1837-1853
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1853
  • 1
  • 2