051 Griže pri Celju

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Pankracij, mučenec

Griže 5, 3302 GRIŽE

Župnija ustanovljena 1754.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Marija – Lurška Mati Božja, Migojnice, posvečena 1890;
  2. Sv. Neža, Liboje, omenjena 1540

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Griže, Bezovnjak, (Brezovnik), Britno selo, (Britne sele), Megojnica, (Migojnice), Mrzlica, Zabukovca, Zagreben, Petrovče – deloma, Kasaze, Sv. Križ, Liboje

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Pankraz in Greis

Matične knjige (1665 - 1907) 27 vse

Signatura

00704 Krstna knjiga / Taufbuch 1665-1680
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1665
Do datuma
31. december 1680
00705 Krstna knjiga / Taufbuch 1680-1724
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1680
Do datuma
31. december 1724
00706 Krstna knjiga / Taufbuch 1725-1771
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1725
Do datuma
31. december 1771
00707 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1817
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1817
00708 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1813
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1813
00709 Krstna knjiga / Taufbuch 1817-1836
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1817
Do datuma
31. december 1836
00710 Krstna knjiga / Taufbuch 1837-1860
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1860
00711 Krstna knjiga / Taufbuch 1860-1877
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1860
Do datuma
31. december 1877
00712 Krstna knjiga / Taufbuch 1878-1895
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1878
Do datuma
31. december 1895
00713 Krstna knjiga / Taufbuch 1896-1907
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1896
Do datuma
31. december 1907
00714 Krstni index / Taufindex 1747-1806
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1747
Do datuma
31. december 1806
00715 Krstni index / Taufindex 1747-1807
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1747
Do datuma
31. december 1807
00716 Krstni index / Taufindex 1770-1860
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1860
00717 Krstni index / Taufindex 1860-1877
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1860
Do datuma
31. december 1877
00718 Krstni index / Taufindex 1878-1895
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1878
Do datuma
31. december 1895
00719 Krstni index / Taufindex 1896-1907
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1896
Do datuma
31. december 1907
00720 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1680-1728
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1680
Do datuma
31. december 1728
00721 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1770-1816
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1816
00722 Mrliški index / Sterbeindex 1780-1863
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1780
Do datuma
31. december 1863
00723 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1680-1730
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1680
Do datuma
31. december 1730
00724 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1731-1770
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1731
Do datuma
31. december 1770
00725 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1770-1816
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1816
00726 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1817-1844
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1817
Do datuma
31. december 1844
00727 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1845-1875
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1845
Do datuma
31. december 1875
00728 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1876-1898
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1876
Do datuma
31. december 1898
00729 Poročni index / Trauungsindex 1770-1875
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1875
00730 Poročni index / Trauungsindex 1876-1898
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1876
Do datuma
31. december 1898