049 Gotovlje

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Jurij, mučenec

Gotovlje 33, 3310 ŽALEC

Župnija omenjena 1263.

Podružnice / Filialkirchen:

1. Sv. Jedert Nivelska, Gotovlje, omenjena 1554

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Gotovlje, Bukovc, Globoko, Gotovlje, Sv. Jedert, Plavna, Podlog, Podvin, Visoko, Zalog

Staro ime / Ehemaliger Name:

Gutendorf

Matične knjige (1784 - 1908) 14 vse

Signatura

4816 Krstna knjiga / Taufbuch 1823-1863
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
26. maj 1823
Do datuma
17. december 1863
4817 Krstna knjiga / Taufbuch 1864-1887
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
17. januar 1864
Do datuma
15. december 1887
4818 Krstna knjiga / Taufbuch 1888-1908
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1888
Do datuma
24. november 1908
4819 Krstni index / Taufindex 1823-1863
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
26. maj 1823
Do datuma
17. december 1863
4820 Krstni index / Taufindex 1864-1887
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
17. januar 1864
Do datuma
15. december 1887
4821 Krstni index / Taufindex 1888-1908
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1888
Do datuma
24. november 1908
4822 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1859
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
27. junij 1784
Do datuma
17. december 1859
4823 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1860-1900
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
05. januar 1860
Do datuma
12. december 1900
4824 Mrliški index / Sterbeindex 1784-1859
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
27. junij 1784
Do datuma
17. december 1859
4825 Mrliški index / Sterbeindex 1860-1900
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
05. januar 1860
Do datuma
12. december 1900
4826 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1852
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
13. september 1784
Do datuma
21. junij 1852
4827 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1854-1894
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
06. februar 1854
Do datuma
25. november 1894
4828 Poročni index / Trauungsindex 1784-1852
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
13. september 1784
Do datuma
21. junij 1852
4829 Poročni index / Trauungsindex 1854-1894
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
06. februar 1854
Do datuma
25. november 1894