041 Galicija

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Jakob st., apostol

Galicija 2, 3310 ŽALEC

Župnija ustanovljena 1670.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Kunigunda, Šentjungert -"Gora", zidana 1565
  2. Sv. Ožbalt, Pernovo, 1392 (stara), sed. zidana 1535.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Velika Pirešica, Gorica, Hramše, Št. Jungert, (Šentjungert), Pernovo, Zavrh, Železno

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Jakob in Galizien

Matične knjige (1670 - 1892) 17 vse

Signatura

00586 Krstna knjiga / Taufbuch 1670-1698
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1670
Do datuma
31. december 1698
00587 Krstna knjiga / Taufbuch 1734-1753
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1734
Do datuma
31. december 1753
00588 Krstna knjiga / Taufbuch 1753-1771
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1753
Do datuma
31. december 1771
00589 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1827
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1827
00590 Krstna knjiga / Taufbuch 1827-1860
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1860
00591 Krstna knjiga / Taufbuch 1860-1892
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1860
Do datuma
31. december 1892
00592 Krstni index / Taufindex 1771-1860
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1860
00593 Krstni index / Taufindex 1860-1892
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1860
Do datuma
31. december 1892
00594 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1730-1771
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1730
Do datuma
31. december 1771
00595 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1771-1841
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1841
00596 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1842-1883
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1883
00597 Mrliški index / Sterbeindex 1771-1841
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1841
00598 Mrliški index / Sterbeindex 1842-1883
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1883
00599 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1841
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1841
00600 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1842-1887
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1887
00601 Poročni index / Trauungsindex 1771-1800
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1800
00602 Poročni index / Trauungsindex 1842-1887
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1887