035 Dolič

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Florijan, mučenec

Župnija ustanovljena 1873.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Mohor in Fortunat, Kozjak

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Gornji Dolič, Kozjak, Tolsti Vrh, Spodnji Dolič, Paka

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Florian in Dolitsch

Matične knjige (1792 - 1908) 14 vse

Signatura

00509 Krstna knjiga / Taufbuch 1792-1821
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1792
Do datuma
31. december 1821
00510 Krstna knjiga / Taufbuch 1810-1850
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1810
Do datuma
31. december 1850
00511 Krstna knjiga / Taufbuch 1850-1883
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1850
Do datuma
31. december 1883
00512 Krstni index / Taufindex 1792-1821
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1792
Do datuma
31. december 1821
00513 Krstni index / Taufindex 1810-1850
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1810
Do datuma
31. december 1850
00514 Krstni index / Taufindex 1850-1883
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1850
Do datuma
31. december 1883
00515 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1792-1826
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1792
Do datuma
31. december 1826
00516 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1827-1888
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1888
00517 Mrliški index / Sterbeindex 1827-1888
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1888
00518 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1792-1823
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1792
Do datuma
31. december 1823
00519 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1827-1855
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1855
00520 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1856-1908
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1908
00521 Poročni index / Trauungsindex 1827-1855
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1855
00522 Poročni index / Trauungsindex 1856-1908
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1908