028 Dobje pri Planini

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marija – Karmelska Mati Božja

Dobje 4, 3224 DOBJE PRI PLANINI

Podružnice / Filialkirchen:

-

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Planina, Brezje, Dobje, Gorica, Jezerce, Podgorica, Presečno, Ravno, Repuš, Slatina, Suho, Škarnice, Pajhte, Večje Brdo, Zamšlek, Završe, Jurklošter, Grabne, Jesenik, Laše, Lešje, Straže, Slivnica, Jelce, Leskovec, Paridol, Zapuše

Staro ime / Ehemaliger Name:

Hl. Maria in Dobje

Matične knjige (1786 - 1909) 13 vse

Signatura

00425 Krstna knjiga / Taufbuch 1786-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1812
00426 Krstna knjiga / Taufbuch 1813-1839
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1813
Do datuma
31. december 1839
00427 Krstna knjiga / Taufbuch 1839-1865
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1839
Do datuma
31. december 1865
00428 Krstna knjiga / Taufbuch 1866-1896
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1866
Do datuma
31. december 1896
00429 Krstni index / Taufindex 1786-1812
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1812
00430 Krstni index / Taufindex 1813-1839
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1813
Do datuma
31. december 1839
00431 Krstni index / Taufindex 1839-1865
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1839
Do datuma
31. december 1865
00432 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1786-1892
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1892
00433 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1893-1909
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1893
Do datuma
31. december 1909
00434 Mrliški index / Sterbeindex 1786-1892
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1892
00435 Mrliški index / Sterbeindex 1893-1909
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1893
Do datuma
31. december 1909
00436 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1839-1884
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1839
Do datuma
31. december 1884
00437 Poročni index / Trauungsindex 1839-1884
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1839
Do datuma
31. december 1884