026 Črna na Koroškem

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Ožbalt, kralj

Cerkev omenjena l. 1309.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Helena, Podpeca, zidana v 15. st.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Črna, Bistra, Črna, Spodnje Javorje, Ludranski vrh, Pristava, Topla, Žerjav, Mežica, Podpeca okoliš, Prevalje.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Schwarzenbach

Matične knjige (1616 - 1937) 17 vse

Signatura

00402 Krstna knjiga / Taufbuch 1616-1642
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1616
Do datuma
31. december 1642
00403 Krstna knjiga / Taufbuch 1659-1693
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1659
Do datuma
31. december 1693
00404 Krstna knjiga / Taufbuch 1719-1752
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1719
Do datuma
31. december 1752
00405 Krstna knjiga / Taufbuch 1752-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1752
Do datuma
31. december 1784
00406 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1828
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1828
00407 Krstna knjiga / Taufbuch 1828-1852
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1852
00408 Krstna knjiga / Taufbuch 1852-1871
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1852
Do datuma
31. december 1871
00409 Krstna knjiga / Taufbuch 1871-1885
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1871
Do datuma
31. december 1885
00410 Krstna knjiga / Taufbuch 1900-1907
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1900
Do datuma
31. december 1907
00411 Krstni index / Taufindex 1770-1927
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1927
Komentar

Pozor! Nekatere strani v indeksu niso prikazane, ker poleg starejših podatkov vsebujejo tudi podatke mlajše od 100 let.

Caution! Some pages in the index do not appear because - in addition to older data - they also contain data under 100 years of age.

00412 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1856
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1856
00413 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1856-1891
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1891
00414 Mrliški index / Sterbeindex 1784-1937
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1937
Komentar

Pozor! Nekatere strani v indeksu niso prikazane, ker poleg starejših podatkov vsebujejo tudi podatke mlajše od 100 let.

Caution! Some pages in the index do not appear because - in addition to older data - they also contain data under 100 years of age.

00415 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1634-1639
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1634
Do datuma
31. december 1639
00416 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1684-1752
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1684
Do datuma
31. december 1752
00417 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1848
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1848
00418 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1849-1886
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1849
Do datuma
31. december 1886