024 Črešnjevec

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Mihael, nadangel

Župnija omenjena 1252.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Trije kralji, Ješovec

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Pragersko, Brezje, Črešnjevec, Drumlažno, Farovec, Ješovec (Jelševec), Leskovec, Lokanja vas, Pretrež, Stari Log, Trnovec, Vrhloga

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Michael in Kerschbach

Matične knjige (1745 - 1899) 16 vse

Signatura

00380 Krstna knjiga / Taufbuch 1746-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1746
Do datuma
31. december 1784
00381 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1835
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1835
00382 Krstna knjiga / Taufbuch 1836-1857
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1857
00383 Krstna knjiga / Taufbuch 1858-1874
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1858
Do datuma
31. december 1874
00384 Krstna knjiga / Taufbuch 1875-1899
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1875
Do datuma
31. december 1899
00385 Krstni index / Taufindex 1745-1784
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1745
Do datuma
31. december 1784
00386 Krstni index / Taufindex 1755-1835
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1755
Do datuma
31. december 1835
00387 Krstni index / Taufindex 1836-1857
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1857
00388 Krstni index / Taufindex 1858-1874
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1858
Do datuma
31. december 1874
00389 Krstni index / Taufindex 1875-1899
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1875
Do datuma
31. december 1899
00390 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1746-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1746
Do datuma
31. december 1784
00391 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1843-1889
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1889
00392 Mrliški index / Sterbeindex 1843-1889
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1889
00393 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1746-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1746
Do datuma
31. december 1784
00394 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1843-1876
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1876
00395 Poročni index / Trauungsindex 1843-1876
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1876