013 Buče

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Peter, apostol

Buče 1, 3255 BUČE

Župnija ustanovljena 1873, cerkev zidana 1793.

Podružnica / Filialkirchen:

-

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Podčetrtek, Pecelj, Sele, Verače, Sedlarjevo, Buče, Vranska gorca

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Peter in Fautsch

Matične knjige (1770 - 1902) 11 vse

Signatura

00216 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1819
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1819
00217 Krstna knjiga / Taufbuch 1819-1862
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1819
Do datuma
31. december 1862
00218 Krstna knjiga / Taufbuch 1862-1902
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1902
00219 Krstni index / Taufindex 1819-1862
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1819
Do datuma
31. december 1862
00220 Krstni index / Taufindex 1862-1902
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1902
00221 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1787-1835
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1835
00222 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1836-1901
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1901
00223 Mrliški index / Sterbeindex 1836-1901
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1901
00224 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1786-1836
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1836
00225 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1840-1896
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1896
00226 Poročni index / Trauungsindex 1840-1896
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1896