012 Brežice

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Lovrenc, diakon in mučenec

Cesta prvih borcev 34, 8250 BREŽICE

Župnija omenjena 1353, ustanovljena 1784.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Anton, zidana 1685
  2. Sv. Lenart, zidana 1443
  3. Sv. Rok, Brežice, zidana 2. pol. 17. stol.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Brežice mesto in okolica, Bukošek, Brezina, Črnc, Cundrovec, Št. Lenart, Trnje, Zakot, Zverinjak, Dobova deloma

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Lorenzen in Rann

Matične knjige (1639 - 1903) 28 vse

Signatura

00188 Krstna knjiga / Taufbuch 1641-1664
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1641
Do datuma
31. december 1664
00189 Krstna knjiga / Taufbuch 1639-1640
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1639
Do datuma
31. december 1640
00190 Krstna knjiga / Taufbuch 1666-1694
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1666
Do datuma
31. december 1694
00191 Krstna knjiga / Taufbuch 1694-1709
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1694
Do datuma
31. december 1709
00192 Krstna knjiga / Taufbuch 1709-1725
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1709
Do datuma
31. december 1725
00193 Krstna knjiga / Taufbuch 1725-1738
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1725
Do datuma
31. december 1738
00194 Krstna knjiga / Taufbuch 1738-1760
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1738
Do datuma
31. december 1760
00195 Krstna knjiga / Taufbuch 1760-1770
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1760
Do datuma
31. december 1770
00196 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1784
00197 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1805
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1805
00198 Krstna knjiga / Taufbuch 1806-1817
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1806
Do datuma
31. december 1817
00199 Krstna knjiga / Taufbuch 1818-1851
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1818
Do datuma
31. december 1851
00200 Krstna knjiga / Taufbuch 1852-1885
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1852
Do datuma
31. december 1885
00201 Krstna knjiga / Taufbuch 1886-1903
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1886
Do datuma
31. december 1903
00202 Krstni index / Taufindex 1761-1886
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1761
Do datuma
31. december 1886
00203 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1723-1753
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1723
Do datuma
31. december 1753
00204 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1754-1770
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1754
Do datuma
31. december 1770
00205 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1770-1773
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1773
00206 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1774-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1774
Do datuma
31. december 1784
00207 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1817
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1817
00208 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1819-1870
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1819
Do datuma
31. december 1870
00209 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1871-1900
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1871
Do datuma
31. december 1900
00210 Mrliški index / Sterbeindex 1784-1870
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1870
00211 Mrliški index / Sterbeindex 1871-1900
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1871
Do datuma
31. december 1900
00212 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1738-1770
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1738
Do datuma
31. december 1770
00213 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1830
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1830
00214 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1831-1894
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1831
Do datuma
31. december 1894
00215 Poročni index / Trauungsindex 1784-1894
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1894