010 Brestanica

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marija Lurška

Cesta prvih borcev 8a, 8280 BRESTANICA

Cerkev prvič omenjena l. 1341.

Podružnice / Filialkirchen:

 1. Sv. Ahac, Stranje, zidana 1494-1497
 2. Sv. Anton Puščavnik, Gornji Leskovec, omenjena 1726
 3. Sv. Boštjan, Brestanica, zidana 1150-1250
 4. Sv. Duh, Gorica
 5. Sv. Kancijan, Rožno, zidana okrog l. 1613
 6. Sv. Križ, Armeško
 7. Sv. Mohor, Brestanica, omenjena 1477
 8. Sv. Peter in Pavel, apostola, Brestanica, zidana 1341
 9. Vsi svetniki, Poklek, zaselek Cirje

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Rajhenburg – Brestanica, Anže, Arneško, (Armeško), Gorica, Lokve, Raztez, Stolovnik, Senovo, Brezje, Dobrovo, Dovško, Kališovec, Mali Kamen deloma, Reštanj, Šedem, Blanca, Dolenji Leskovec, Gorenji Leskovec, Kladje, Krajna Brda, Poklek, Presladol, Rožno, Selce, Stranje

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Peter und Paul in Reichenburg, Rajhenburg

Matične knjige (1630 - 1914) 56 vse (50 prikazano)

 • 1
 • 2
Signatura

00127 Krstna knjiga / Taufbuch 1630-1645
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1630
Do datuma
31. december 1645
00128 Krstna knjiga / Taufbuch 1645-1662
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1645
Do datuma
31. december 1662
00129 Krstna knjiga / Taufbuch 1664-1675
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1664
Do datuma
31. december 1675
00130 Krstna knjiga / Taufbuch 1675-1688
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1675
Do datuma
31. december 1688
00131 Krstna knjiga / Taufbuch 1688-1708
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1688
Do datuma
31. december 1708
00132 Krstna knjiga / Taufbuch 1709-1736
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1709
Do datuma
31. december 1736
00133 Krstna knjiga / Taufbuch 1737-1766
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1737
Do datuma
31. december 1766
00134 Krstna knjiga / Taufbuch 1767-1774
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1767
Do datuma
31. december 1774
00135 Krstna knjiga / Taufbuch 1775-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1775
Do datuma
31. december 1784
00136 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1792
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1792
00137 Krstna knjiga / Taufbuch 1792-1803
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1792
Do datuma
31. december 1803
00138 Krstna knjiga / Taufbuch 1803-1807
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1803
Do datuma
31. december 1807
00139 Krstna knjiga / Taufbuch 1808-1825
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1808
Do datuma
31. december 1825
00140 Krstna knjiga / Taufbuch 1826-1840
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1840
00141 Krstna knjiga / Taufbuch 1841-1853
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1841
Do datuma
31. december 1853
00142 Krstna knjiga / Taufbuch 1853-1865
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1853
Do datuma
31. december 1865
00143 Krstna knjiga / Taufbuch 1866-1876
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1866
Do datuma
31. december 1876
00144 Krstna knjiga / Taufbuch 1876-1886
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1876
Do datuma
31. december 1886
00145 Krstna knjiga / Taufbuch 1887-1895
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1887
Do datuma
31. december 1895
04779 Krstna knjiga / Taufbuch 1895-1905
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
30. oktober 1895
Do datuma
06. junij 1905
00146 Krstna knjiga / Taufbuch 1905-1914
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1905
Do datuma
31. december 1914
00147 Krstni index / Taufindex 1737-1766
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1737
Do datuma
31. december 1766
00148 Krstni index / Taufindex 1767-1774
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1767
Do datuma
31. december 1774
00149 Krstni index / Taufindex 1775-1784
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1775
Do datuma
31. december 1784
00150 Krstni index / Taufindex 1784-1792
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1792
00151 Krstni index / Taufindex 1792-1803
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1792
Do datuma
31. december 1803
00152 Krstni index / Taufindex 1803-1807
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1803
Do datuma
31. december 1807
00153 Krstni index / Taufindex 1808-1825
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1808
Do datuma
31. december 1825
00154 Krstni index / Taufindex 1826-1840
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1840
00155 Krstni index / Taufindex 1841-1853
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1841
Do datuma
31. december 1853
00156 Krstni index / Taufindex 1853-1865
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1853
Do datuma
31. december 1865
00157 Krstni index / Taufindex 1866-1876
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1866
Do datuma
31. december 1876
00158 Krstni index / Taufindex 1876-1886
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1876
Do datuma
31. december 1886
00159 Krstni index / Taufindex 1887-1895
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1887
Do datuma
31. december 1895
04780 Krstni index/Taufindex 1895-1905
Vrsta matične knjige
Krstni index/Taufindex
Od datuma
30. oktober 1895
Do datuma
06. junij 1905
00160 Krstni index / Taufindex 1905-1914
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1905
Do datuma
31. december 1914
00161 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1719-1766
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1719
Do datuma
31. december 1766
00162 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1766-1780
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1766
Do datuma
31. december 1780
00163 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1781-1789
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1781
Do datuma
31. december 1789
00164 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1800
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1800
00165 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1800-1831
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1800
Do datuma
31. december 1831
00166 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1832-1853
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1832
Do datuma
31. december 1853
00167 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1854-1894
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1854
Do datuma
31. december 1894
00168 Mrliški index / Sterbeindex 1800-1831
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1800
Do datuma
31. december 1831
00169 Mrliški index / Sterbeindex 1832-1853
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1832
Do datuma
31. december 1853
00170 Mrliški index / Sterbeindex 1854-1894
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1854
Do datuma
31. december 1894
00171 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1690-1748
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1690
Do datuma
31. december 1748
00172 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1749-1785
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1749
Do datuma
31. december 1785
00173 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1814
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1814
00174 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1838-1865
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1838
Do datuma
31. december 1865
 • 1
 • 2