006 Bizeljsko

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Lovrenc, diakon in mučenec

Hribček 7, 8259 BIZELJSKO

Župnija ustanovljena 1787, cerkev zidana v 13. stol.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Andrej, Skale – Dramlja, zidana 17. stol.
  2. Sv. Anton, Drenovac, zidana 1653
  3. Sv. Duh, Vitna vas, zidana 17. stol.
  4. Sv. Magdalena, Orešje, zidana 1643.
  5. Sv. Vid, Janžev Vrh, zidana 17. stol.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Bizeljsko, Bizeljska vas, Bračna vas, Brezovica, Bukovlje, Dramlje, Drenovec, Gornja Sušica, Gregovce, Nova vas, Orešje, Spodnja Sušica, Stara vas, Vitna vas

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Lorenz bei Wisell in der Krajina

Matične knjige (1748 - 1911) 32 vse

Signatura

00060 Krstna knjiga / Taufbuch 1748-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1748
Do datuma
31. december 1784
00061 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1784
00062 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1803
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1803
00063 Krstna knjiga / Taufbuch 1804-1832
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1804
Do datuma
31. december 1832
00064 Krstna knjiga / Taufbuch 1832-1850
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1832
Do datuma
31. december 1850
00065 Krstna knjiga / Taufbuch 1835-1839
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1839
00066 Krstna knjiga / Taufbuch 1850-1863
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1850
Do datuma
31. december 1863
00067 Krstna knjiga / Taufbuch 1863-1877
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1863
Do datuma
31. december 1877
00068 Krstna knjiga / Taufbuch 1877-1888
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1877
Do datuma
31. december 1888
00069 Krstna knjiga / Taufbuch 1888-1902
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1888
Do datuma
31. december 1902
00070 Krstna knjiga / Taufbuch 1903-1911
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1903
Do datuma
31. december 1911
00071 Krstni index / Taufindex 1748-1770
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1748
Do datuma
31. december 1770
00072 Krstni index / Taufindex 1771-1784
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1784
00073 Krstni index / Taufindex 1784-1803
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1803
00074 Krstni index / Taufindex 1804-1832
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1804
Do datuma
31. december 1832
00075 Krstni index / Taufindex 1832-1850
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1832
Do datuma
31. december 1850
00076 Krstni index / Taufindex 1850-1863
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1850
Do datuma
31. december 1863
00077 Krstni index / Taufindex 1863-1877
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1863
Do datuma
31. december 1877
00078 Krstni index / Taufindex 1877-1888
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1877
Do datuma
31. december 1888
00079 Krstni index / Taufindex 1903-1911
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1903
Do datuma
31. december 1911
00080 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1817
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1817
00081 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1819-1854
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1819
Do datuma
31. december 1854
00082 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1854-1858
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1854
Do datuma
31. december 1858
00083 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1859-1892
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1859
Do datuma
31. december 1892
00084 Mrliški index / Sterbeindex 1859-1892
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1859
Do datuma
31. december 1892
00085 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1838
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1838
00086 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1837-1860
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1860
00087 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1860-1897
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1860
Do datuma
31. december 1897
04872 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1898-1911
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
16. januar 1898
Do datuma
02. december 1911
00088 Poročni index / Trauungsindex 1837-1860
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1860
00089 Poročni index / Trauungsindex 1860-1897
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1860
Do datuma
31. december 1897
04873 Poročni index / Trauungsindex 1898-1911
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
16. januar 1898
Do datuma
02. december 1911