002 Artiče

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Duh

Artiče 50, 8253 ARTIČE

Cerkev omenjena 1760 kot kapela.

Podružnice / Filialkirchen:

-

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Artiče, Arnovo selo, Curnovec deloma, Dečno selo, Dolenja vas deloma, Glogov Brod, Gornji Obrež, Sp. Pohanca, Trebež, Volčje deloma, Zverinjak deloma, Globoko deloma, Mali Vrh deloma, Videm deloma, Pesje

Staro ime / Ehemaliger Name:

Hl. Geist in Artitsch

Matične knjige (1787 - 1897) 18 vse

Signatura

00023 Krstna knjiga / Taufbuch 1789-1830
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1830
00024 Krstna knjiga / Taufbuch 1831-1850
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1831
Do datuma
31. december 1850
00025 Krstna knjiga / Taufbuch 1850-1861
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1850
Do datuma
31. december 1861
00026 Krstna knjiga / Taufbuch 1861-1880
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1861
Do datuma
31. december 1880
00027 Krstna knjiga / Taufbuch 1880-1897
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1880
Do datuma
31. december 1897
00028 Krstni index / Taufindex 1789-1830
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1830
00029 Krstni index / Taufindex 1831-1850
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1831
Do datuma
31. december 1850
00030 Krstni index / Taufindex 1850-1861
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1850
Do datuma
31. december 1861
00031 Krstni index / Taufindex 1861-1880
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1861
Do datuma
31. december 1880
00032 Krstni index / Taufindex 1880-1897
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1880
Do datuma
31. december 1897
00033 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1787-1846
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1846
00034 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1846-1890
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1890
00035 Mrliški index / Sterbeindex 1787-1846
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1846
00036 Mrliški index / Sterbeindex 1846-1890
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1890
00037 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1787-1840
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1840
00038 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1840-1882
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1882
00039 Poročni index / Trauungsindex 1787-1840
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1840
00040 Poročni index / Trauungsindex 1840-1882
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1882