Žiri

Matične knjige (1738 - 1865) 17 vse

Signatura

03433 Krstni index / Taufindex 1784-1826
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1826
03434 Krstni index - moški / Taufindex - Männer 1799-1814
Vrsta matične knjige
Krstni index - moški / Taufindex - Männer
Od datuma
01. januar 1799
Do datuma
31. december 1814
03435 Krstna knjiga / Taufbuch 1738-1769
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1738
Do datuma
31. december 1769
03436 Krstna knjiga / Taufbuch 1769-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1769
Do datuma
31. december 1784
03437 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1796
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1796
03438 Krstna knjiga / Taufbuch 1796-1808
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1796
Do datuma
31. december 1808
03439 Krstna knjiga / Taufbuch 1808-1826
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1808
Do datuma
31. december 1826
03440 Krstna knjiga / Taufbuch 1826-1845
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1845
03441 Krstna knjiga / Taufbuch 1846-1865
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1865
03442 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1738-1762
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1738
Do datuma
31. december 1762
03443 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1762-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1762
Do datuma
31. december 1784
03444 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1806
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1806
03445 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1807-1831
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1807
Do datuma
31. december 1831
03446 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1831-1865
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1831
Do datuma
31. december 1865
03447 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1738-1771
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1738
Do datuma
31. december 1771
03448 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1815
03449 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1858
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1858