Želimlje

Matične knjige (1787 - 1911) 9 vse

Signatura

03514 Krstna knjiga / Taufbuch 1787-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1812
03515 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1836
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1836
03516 Krstna knjiga / Taufbuch 1837-1882
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1882
03517 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1787-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1812
03518 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1843
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1843
03519 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1843-1911
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1911
03520 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1787-1812
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1812
03521 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1814-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1814
Do datuma
31. december 1815
03522 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1882
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1882