Žalna

Matične knjige (1787 - 1945) 11 vse

Signatura

03422 Krstni index / Taufindex 1787-1845
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1845
03423 Krstni index / Taufindex 1846-1900
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1900
03424 Krstna knjiga / Taufbuch 1787-1825
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1825
03425 Krstna knjiga / Taufbuch 1819-1945
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1819
Do datuma
31. december 1945
03426 Krstna knjiga / Taufbuch 1846-1900
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1900
03427 Mrliški index / Sterbeindex 1787-1849
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1849
03428 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1787-1819
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1819
03429 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1820-1849
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1820
Do datuma
31. december 1849
03430 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1850-1879
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1850
Do datuma
31. december 1879
03431 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1787-1822
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1822
03432 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1823-1879
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1823
Do datuma
31. december 1879