Višnja Gora

Matične knjige (1619 - 1910) 30 vse

Signatura

02760 Krstni index - moški / Taufindex - Männer 1750-1829
Vrsta matične knjige
Krstni index - moški / Taufindex - Männer
Od datuma
01. januar 1750
Do datuma
31. december 1829
02761 Krstni index - ženske / Taufindex - Frauen 1750-1829
Vrsta matične knjige
Krstni index - ženske / Taufindex - Frauen
Od datuma
01. januar 1750
Do datuma
31. december 1829
02762 Krstna knjiga / Taufbuch 1619-1632
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1619
Do datuma
31. december 1632
02763 Krstna knjiga / Taufbuch 1638-1656
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1638
Do datuma
31. december 1656
02764 Krstna knjiga / Taufbuch 1656-1672
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1656
Do datuma
31. december 1672
02765 Krstna knjiga / Taufbuch 1672-1689
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1672
Do datuma
31. december 1689
02766 Krstna knjiga / Taufbuch 1691-1716
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1691
Do datuma
31. december 1716
02767 Krstna knjiga / Taufbuch 1718-1733
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1718
Do datuma
31. december 1733
02768 Krstna knjiga / Taufbuch 1734-1753
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1734
Do datuma
31. december 1753
02769 Krstna knjiga / Taufbuch 1754-1770
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1754
Do datuma
31. december 1770
02770 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1787
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1787
02771 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1823
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1823
02772 Krstna knjiga / Taufbuch 1811-1826
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1811
Do datuma
31. december 1826
02773 Krstna knjiga / Taufbuch 1824-1842
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1824
Do datuma
31. december 1842
02774 Krstna knjiga / Taufbuch 1843-1847
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1847
02775 Krstna knjiga / Taufbuch 1848-1865
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1848
Do datuma
31. december 1865
04326 Krstna knjiga / Taufbuch 1866-1882
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1866
Do datuma
31. december 1882
04327 Krstna knjiga / Taufbuch 1883-1910
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1883
Do datuma
31. december 1910
02776 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1770-1791
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1791
02777 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1832
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1832
02778 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1811-1829
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1811
Do datuma
31. december 1829
02779 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1833-1846
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1833
Do datuma
31. december 1846
02780 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1847-1869
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1847
Do datuma
31. december 1869
04328 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1870-1900
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1870
Do datuma
31. december 1900
02781 Poročni index / Trauungsindex 1751-1829
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1751
Do datuma
31. december 1829
02782 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1713-1754
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1713
Do datuma
31. december 1754
02783 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1770-1791
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1791
02784 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1832
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1832
02785 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1833-1857
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1833
Do datuma
31. december 1857
04329 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1858-1882
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1858
Do datuma
31. december 1882