Tržič

Matične knjige (1602 - 1869) 30 vse

Signatura

02626 Krstni index / Taufindex 1690-1784
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1690
Do datuma
31. december 1784
02627 Krstna knjiga / Taufbuch 1602-1612
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1602
Do datuma
31. december 1612
02628 Krstna knjiga / Taufbuch 1635-1654
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1635
Do datuma
31. december 1654
02629 Krstna knjiga / Taufbuch 1660-1680
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1660
Do datuma
31. december 1680
02630 Krstna knjiga / Taufbuch 1680-1690
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1680
Do datuma
31. december 1690
02631 Krstna knjiga / Taufbuch 1690-1710
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1690
Do datuma
31. december 1710
02632 Krstna knjiga / Taufbuch 1712-1736
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1712
Do datuma
31. december 1736
02633 Krstna knjiga / Taufbuch 1736-1752
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1736
Do datuma
31. december 1752
02634 Krstna knjiga / Taufbuch 1753-1766
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1753
Do datuma
31. december 1766
02635 Krstna knjiga / Taufbuch 1767-1770
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1767
Do datuma
31. december 1770
02636 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1784
02637 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1803
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1803
02638 Krstna knjiga / Taufbuch 1804-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1804
Do datuma
31. december 1812
02639 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1821
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1821
02640 Krstna knjiga / Taufbuch 1821-1843
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1821
Do datuma
31. december 1843
02641 Krstna knjiga / Taufbuch 1843-1866
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1866
02642 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1734-1770
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1734
Do datuma
31. december 1770
02643 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1770-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1784
02644 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1803
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1803
02645 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1804-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1804
Do datuma
31. december 1812
02646 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1828
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1828
02647 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1829-1837
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1829
Do datuma
31. december 1837
02648 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1837-1854
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1854
02649 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1693-1733
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1693
Do datuma
31. december 1733
02650 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1734-1770
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1734
Do datuma
31. december 1770
02651 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1770-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1784
02652 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1812
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1812
02653 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1812-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1815
02654 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1843
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1843
02655 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1844-1869
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1844
Do datuma
31. december 1869