Trebnje

Matične knjige (1644 - 1912) 29 vse

Signatura

02589 Krstna knjiga / Taufbuch 1644-1660
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1644
Do datuma
31. december 1660
02590 Krstna knjiga / Taufbuch 1660-1674
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1660
Do datuma
31. december 1674
02591 Krstna knjiga / Taufbuch 1674-1692
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1674
Do datuma
31. december 1692
02592 Krstna knjiga / Taufbuch 1693-1705
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1693
Do datuma
31. december 1705
02593 Krstna knjiga / Taufbuch 1705-1725
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1705
Do datuma
31. december 1725
02594 Krstna knjiga / Taufbuch 1725-1737
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1725
Do datuma
31. december 1737
02595 Krstna knjiga / Taufbuch 1737-1752
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1737
Do datuma
31. december 1752
02596 Krstna knjiga / Taufbuch 1753-1769
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1753
Do datuma
31. december 1769
02597 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1780
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1780
02598 Krstna knjiga / Taufbuch 1781-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1781
Do datuma
31. december 1784
02599 Krstna knjiga / Taufbuch 1789-1808
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1808
02600 Krstna knjiga / Taufbuch 1809-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1809
Do datuma
31. december 1812
02601 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1835
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1835
02602 Krstna knjiga / Taufbuch 1836-1840
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1840
02603 Krstna knjiga / Taufbuch 1841-1852
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1841
Do datuma
31. december 1852
02604 Krstna, poročna in mrliška knjiga / Tauf, Trauungs und Sterbebuch 1784-1788
Vrsta matične knjige
Krstna, poročna in mrliška knjiga / Tauf, Trauungs und Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1788
02605 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1713-1752
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1713
Do datuma
31. december 1752
02606 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1753-1769
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1753
Do datuma
31. december 1769
02607 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1770-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1784
02608 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1788-1811
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1811
02609 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1811-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1811
Do datuma
31. december 1812
02610 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1836
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1836
02611 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1836-1840
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1840
02612 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1841-1854
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1841
Do datuma
31. december 1854
02613 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1713-1769
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1713
Do datuma
31. december 1769
02614 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1770-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1784
02615 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1788-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1815
02616 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1885
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1885
02617 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1886-1912
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1886
Do datuma
31. december 1912