Trebelno

Matične knjige (1698 - 1864) 14 vse

Signatura

02575 Krstna knjiga / Taufbuch 1767-1803
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1767
Do datuma
31. december 1803
02576 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1803
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1803
02577 Krstna knjiga / Taufbuch 1803-1822
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1803
Do datuma
31. december 1822
02578 Krstna knjiga / Taufbuch 1822-1834
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1822
Do datuma
31. december 1834
02579 Krstna knjiga / Taufbuch 1834-1864
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1864
02580 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1767-1803
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1767
Do datuma
31. december 1803
02581 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1803
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1803
02582 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1803-1826
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1803
Do datuma
31. december 1826
02583 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1827-1853
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1853
02584 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1698-1767
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1698
Do datuma
31. december 1767
02585 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1768-1791
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1768
Do datuma
31. december 1791
02586 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1803
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1803
02587 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1803-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1803
Do datuma
31. december 1815
02588 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1862
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1862