Tomišelj

Matične knjige (1787 - 1820) 4 vse

Signatura

03622 Krstna knjiga / Taufbuch 1787-1820
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1820
03623 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1820
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1820
03624 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1787-1816
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1816
03625 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1787-1812
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1812