Svibno

Matične knjige (1165 - 1899) 19 vse

Signatura

02538 Krstna knjiga / Taufbuch 1653-1165
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1653
Do datuma
31. december 1165
02539 Krstna knjiga / Taufbuch 1659-1671
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1659
Do datuma
31. december 1671
02540 Krstna knjiga / Taufbuch 1671-1684
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1671
Do datuma
31. december 1684
02541 Krstna knjiga / Taufbuch 1685-1701
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1685
Do datuma
31. december 1701
02542 Krstna knjiga / Taufbuch 1701-1713
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1701
Do datuma
31. december 1713
02543 Krstna knjiga / Taufbuch 1764-1770
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1764
Do datuma
31. december 1770
02544 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1776
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1776
02545 Krstna knjiga / Taufbuch 1777-1787
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1777
Do datuma
31. december 1787
02546 Krstna knjiga / Taufbuch 1788-1801
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1801
02547 Krstna knjiga / Taufbuch 1800-1833
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1800
Do datuma
31. december 1833
02548 Krstna knjiga / Taufbuch 1834-1882
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1882
02549 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1777-1787
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1777
Do datuma
31. december 1787
02550 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1788-1800
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1800
02551 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1800-1837
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1800
Do datuma
31. december 1837
02552 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1838-1889
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1838
Do datuma
31. december 1889
02553 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1717-1768
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1717
Do datuma
31. december 1768
02554 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1777-1800
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1777
Do datuma
31. december 1800
02555 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1800-1836
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1800
Do datuma
31. december 1836
02556 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1836-1899
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1899