Sveta Gora

Matične knjige (1824 - 1878) 6 vse

Signatura

02532 Krstna knjiga / Taufbuch 1824-1829
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1824
Do datuma
31. december 1829
02533 Krstna knjiga / Taufbuch 1829-1853
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1829
Do datuma
31. december 1853
02534 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1824-1832
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1824
Do datuma
31. december 1832
02535 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1832-1867
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1832
Do datuma
31. december 1867
02536 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1824-1839
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1824
Do datuma
31. december 1839
02537 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1840-1878
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1878