Sv. Jakob ob Savi

Matične knjige (1788 - 1901) 7 vse

Signatura

02466 Krstni index - dečki / Taufindex - Jungs 1810-1829
Vrsta matične knjige
Krstni index - dečki / Taufindex - Jungs
Od datuma
01. januar 1810
Do datuma
31. december 1829
02467 Krstna knjiga / Taufbuch 1789-1816
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1816
02468 Krstna knjiga / Taufbuch 1817-1854
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1817
Do datuma
31. december 1854
02469 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1788-1850
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1850
02470 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1850-1901
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1850
Do datuma
31. december 1901
02471 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1789-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1815
02472 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1891
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1891