Struge

Matične knjige (1771 - 1904) 7 vse

Signatura

02430 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1812
02431 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1835
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1835
02432 Krstna knjiga / Taufbuch 1836-1890
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1890
02433 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1771-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1812
02434 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1844-1904
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1844
Do datuma
31. december 1904
02435 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1812
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1812
02436 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1817-1872
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1817
Do datuma
31. december 1872