Stična

Matične knjige (1784 - 1909) 10 vse

Signatura

02406 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1795
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1795
02407 Krstna knjiga / Taufbuch 1796-1836
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1796
Do datuma
31. december 1836
02408 Krstna knjiga / Taufbuch 1836-1869
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1869
02409 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1797
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1797
02410 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1797-1836
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1797
Do datuma
31. december 1836
02411 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1836-1869
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1869
02412 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1785-1795
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1795
02413 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1796-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1796
Do datuma
31. december 1815
02414 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1836
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1836
02415 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1837-1909
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1909