Stara Loka

Matične knjige (1612 - 1873) 30 vse

Signatura

02319 Krstni index / Taufindex 1613-1790
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1613
Do datuma
31. december 1790
02320 Krstna knjiga / Taufbuch 1612-1623
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1612
Do datuma
31. december 1623
02321 Krstna knjiga / Taufbuch 1615-1620
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1615
Do datuma
31. december 1620
02322 Krstna knjiga / Taufbuch 1621-1642
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1621
Do datuma
31. december 1642
02323 Krstna knjiga / Taufbuch 1651-1671
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1651
Do datuma
31. december 1671
02324 Krstna knjiga / Taufbuch 1671-1701
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1671
Do datuma
31. december 1701
02325 Krstna knjiga / Taufbuch 1701-1723
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1701
Do datuma
31. december 1723
02326 Krstna knjiga / Taufbuch 1724-1735
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1724
Do datuma
31. december 1735
02327 Krstna knjiga / Taufbuch 1735-1771
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1735
Do datuma
31. december 1771
02328 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1790
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1790
02329 Krstna knjiga / Taufbuch 1790-1803
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1790
Do datuma
31. december 1803
02330 Krstna knjiga / Taufbuch 1803-1808
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1803
Do datuma
31. december 1808
02331 Krstna knjiga / Taufbuch 1808-1823
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1808
Do datuma
31. december 1823
02332 Krstna knjiga / Taufbuch 1824-1842
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1824
Do datuma
31. december 1842
02333 Krstna knjiga / Taufbuch 1842-1868
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1868
02334 Mrliški index / Sterbeindex 1678-1789
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1678
Do datuma
31. december 1789
02335 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1677-1715
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1677
Do datuma
31. december 1715
02336 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1751-1778
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1751
Do datuma
31. december 1778
02337 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1778-1791
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1778
Do datuma
31. december 1791
02338 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1790
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1790
02339 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1791-1808
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1791
Do datuma
31. december 1808
02340 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1800-1814
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1800
Do datuma
31. december 1814
02341 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1815-1837
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1815
Do datuma
31. december 1837
02342 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1837-1873
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1873
02343 Poročni index / Trauungsindex 1652-1789
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1652
Do datuma
31. december 1789
02344 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1652-1719
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1652
Do datuma
31. december 1719
02345 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1719-1750
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1719
Do datuma
31. december 1750
02346 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1750-1808
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1750
Do datuma
31. december 1808
02347 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1815
02348 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1873
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1873