Štanga

Matične knjige (1788 - 1871) 6 vse

Signatura

03416 Krstna knjiga / Taufbuch 1788-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1812
03417 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1871
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1871
03418 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1788-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1812
03419 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1871
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1871
03420 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1789-1814
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1814
03421 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1860
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1860