Špitalič

Matične knjige (1711 - 1895) 9 vse

Signatura

03382 Krstna knjiga / Taufbuch 1762-1785
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1762
Do datuma
31. december 1785
03383 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1833
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1833
03384 Krstna knjiga / Taufbuch 1833-1865
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1833
Do datuma
31. december 1865
03385 Krstna knjiga / Taufbuch 1711-1761
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1711
Do datuma
31. december 1761
03386 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1833
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1833
03387 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1833-1867
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1833
Do datuma
31. december 1867
03388 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1762-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1762
Do datuma
31. december 1784
03389 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1785-1816
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1816
03390 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1895
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1895