Sora

Matične knjige (1697 - 1900) 20 vse

Signatura

02224 Krstni index / Taufindex 1697-1900
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1697
Do datuma
31. december 1900
02225 Krstna knjiga / Taufbuch 1697-1712
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1697
Do datuma
31. december 1712
02226 Krstna knjiga / Taufbuch 1713-1730
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1713
Do datuma
31. december 1730
02227 Krstna knjiga / Taufbuch 1731-1748
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1731
Do datuma
31. december 1748
02228 Krstna knjiga / Taufbuch 1749-1770
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1749
Do datuma
31. december 1770
02229 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1797
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1797
02230 Krstna knjiga / Taufbuch 1798-1826
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1798
Do datuma
31. december 1826
02231 Krstna knjiga / Taufbuch 1827-1870
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1870
02232 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1697-1739
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1697
Do datuma
31. december 1739
02233 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1739-1749
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1739
Do datuma
31. december 1749
02234 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1747-1770
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1747
Do datuma
31. december 1770
02235 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1771-1797
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1797
02236 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1798-1839
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1798
Do datuma
31. december 1839
02237 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1840-1870
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1870
02238 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1697-1721
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1697
Do datuma
31. december 1721
02239 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1722-1749
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1722
Do datuma
31. december 1749
02240 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1749-1770
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1749
Do datuma
31. december 1770
02241 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1799
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1799
02242 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1798-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1798
Do datuma
31. december 1815
02243 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1875
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1875