Škofja Loka

Matične knjige (1623 - 1890) 40 vse

Signatura

03221 Krstni index / Taufindex 1623-1736
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1623
Do datuma
31. december 1736
03222 Krstni index / Taufindex 1736-1789
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1736
Do datuma
31. december 1789
03223 Krstni index / Taufindex 1790-1804
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1790
Do datuma
31. december 1804
03224 Krstni index / Taufindex 1804-1890
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1804
Do datuma
31. december 1890
03225 Krstna knjiga / Taufbuch 1623-1634
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1623
Do datuma
31. december 1634
03226 Krstna knjiga / Taufbuch 1634-1640
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1634
Do datuma
31. december 1640
03227 Krstna knjiga / Taufbuch 1645-1652
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1645
Do datuma
31. december 1652
03228 Krstna knjiga / Taufbuch 1652-1662
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1652
Do datuma
31. december 1662
03229 Krstna knjiga / Taufbuch 1663-1683
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1663
Do datuma
31. december 1683
03230 Krstna knjiga / Taufbuch 1683-1688
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1683
Do datuma
31. december 1688
03231 Krstna knjiga / Taufbuch 1688-1702
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1688
Do datuma
31. december 1702
03232 Krstna knjiga / Taufbuch 1702-1717
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1702
Do datuma
31. december 1717
03233 Krstna knjiga / Taufbuch 1717-1736
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1717
Do datuma
31. december 1736
03234 Krstna knjiga / Taufbuch 1736-1748
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1736
Do datuma
31. december 1748
03235 Krstna knjiga / Taufbuch 1748-1758
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1748
Do datuma
31. december 1758
03236 Krstna knjiga / Taufbuch 1758-1764
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1758
Do datuma
31. december 1764
03237 Krstna knjiga / Taufbuch 1764-1775
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1764
Do datuma
31. december 1775
03238 Krstna knjiga / Taufbuch 1775-1792
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1775
Do datuma
31. december 1792
03239 Krstna knjiga / Taufbuch 1792-1804
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1792
Do datuma
31. december 1804
03240 Krstna knjiga / Taufbuch 1804-1815
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1804
Do datuma
31. december 1815
03241 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1826
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1826
03242 Krstna knjiga / Taufbuch 1828-1848
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1848
03243 Krstna knjiga / Taufbuch 1849-1873
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1849
Do datuma
31. december 1873
03244 Mrliški index / Sterbeindex 1804-1860
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1804
Do datuma
31. december 1860
03245 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1804-1815
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1804
Do datuma
31. december 1815
03246 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1816-1833
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1833
03247 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1834-1857
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1857
03248 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1858-1878
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1858
Do datuma
31. december 1878
03249 Poročni index / Trauungsindex 1652-1791
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1652
Do datuma
31. december 1791
03250 Poročni index / Trauungsindex 1790-1804
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1790
Do datuma
31. december 1804
03251 Poročni index / Trauungsindex 1804-1890
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1804
Do datuma
31. december 1890
03252 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1652-1680
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1652
Do datuma
31. december 1680
03253 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1683-1736
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1683
Do datuma
31. december 1736
03254 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1736-1771
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1736
Do datuma
31. december 1771
03255 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1791
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1791
03256 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1804
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1804
03257 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1791-1804
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1791
Do datuma
31. december 1804
03258 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1804-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1804
Do datuma
31. december 1815
03259 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1835
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1835
03260 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1836-1881
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1881