Škocjan pri Turjaku

Matične knjige (1713 - 1899) 7 vse

Signatura

03214 Krstni index / Taufindex 1835-1899
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1899
03215 Krstna knjiga / Taufbuch 1713-1744
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1713
Do datuma
31. december 1744
03216 Krstna knjiga - dvoj. / Taufbuch - Abschrift 1835-1899
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga - dvoj. / Taufbuch - Abschrift
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1899
03217 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1753-1770
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1753
Do datuma
31. december 1770
03218 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1803
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1803
03219 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1860
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1860
03220 Poročna knjiga - dvoj. / Trauungsbuch - Abschrift 1835-1882
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga - dvoj. / Trauungsbuch - Abschrift
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1882