Šentlovrenc

Matične knjige (1784 - 1886) 8 vse

Signatura

03088 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1789
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1789
03089 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1813
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1813
03090 Krstna knjiga / Taufbuch 1813-1834
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1813
Do datuma
31. december 1834
03091 Krstna knjiga / Taufbuch 1835-1886
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1886
03092 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1790
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1790
03093 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1834-1882
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1882
03094 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1812
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1812
03095 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1864
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1864