Šentjanž

Matične knjige (1752 - 1873) 12 vse

Signatura

03011 Krstni index / Taufindex 1812-1846
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1846
03012 Krstna knjiga / Taufbuch 1752-1776
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1752
Do datuma
31. december 1776
03013 Krstna knjiga / Taufbuch 1777-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1777
Do datuma
31. december 1784
03014 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1812
03015 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1846
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1846
03016 Krstna knjiga / Taufbuch 1847-1873
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1847
Do datuma
31. december 1873
03017 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1766-1776
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1766
Do datuma
31. december 1776
03018 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1812
03019 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1828-1862
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1862
03020 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1766-1776
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1766
Do datuma
31. december 1776
03021 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1777-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1777
Do datuma
31. december 1815
03022 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1870
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1870