Šenčur

Matične knjige (1628 - 1894) 35 vse

Signatura

03154 Krstni index / Taufindex 1628-1785
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1628
Do datuma
31. december 1785
03155 Krstni index / Taufindex 1775-1862
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1775
Do datuma
31. december 1862
03156 Krstna knjiga / Taufbuch 1628-1640
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1628
Do datuma
31. december 1640
03157 Krstna knjiga / Taufbuch 1641-1648
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1641
Do datuma
31. december 1648
03158 Krstna knjiga / Taufbuch 1649-1655
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1649
Do datuma
31. december 1655
03159 Krstna knjiga / Taufbuch 1656-1662
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1656
Do datuma
31. december 1662
03160 Krstna knjiga / Taufbuch 1669-1678
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1669
Do datuma
31. december 1678
03161 Krstna knjiga / Taufbuch 1678-1686
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1678
Do datuma
31. december 1686
03162 Krstna knjiga / Taufbuch 1687-1696
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1687
Do datuma
31. december 1696
03163 Krstna knjiga / Taufbuch 1696-1708
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1696
Do datuma
31. december 1708
03164 Krstna knjiga / Taufbuch 1710-1725
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1710
Do datuma
31. december 1725
03165 Krstna knjiga / Taufbuch 1726-1743
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1726
Do datuma
31. december 1743
03166 Krstna knjiga / Taufbuch 1744-1767
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1744
Do datuma
31. december 1767
03167 Krstna knjiga / Taufbuch 1768-1785
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1768
Do datuma
31. december 1785
03168 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1800
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1800
03169 Krstna knjiga / Taufbuch 1785-1810
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1810
03170 Krstna knjiga / Taufbuch 1800-1828
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1800
Do datuma
31. december 1828
03171 Krstna knjiga / Taufbuch 1810-1817
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1810
Do datuma
31. december 1817
03172 Krstna knjiga / Taufbuch 1817-1824
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1817
Do datuma
31. december 1824
03173 Krstna knjiga / Taufbuch 1829-1851
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1829
Do datuma
31. december 1851
03174 Mrliški index / Sterbeindex 1775-1862
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1775
Do datuma
31. december 1862
03175 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1655-1675
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1655
Do datuma
31. december 1675
03176 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1675-1700
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1675
Do datuma
31. december 1700
03177 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1701-1771
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1701
Do datuma
31. december 1771
03178 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1806
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1806
03179 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1799-1824
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1799
Do datuma
31. december 1824
03180 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1807-1828
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1807
Do datuma
31. december 1828
03181 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1829-1851
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1829
Do datuma
31. december 1851
03182 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1630-1648
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1630
Do datuma
31. december 1648
03183 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1649-1690
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1649
Do datuma
31. december 1690
03184 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1690-1735
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1690
Do datuma
31. december 1735
03185 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1736-1817
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1736
Do datuma
31. december 1817
03186 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1815
03187 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1845
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1845
03188 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1846-1894
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1894