Semič

Matične knjige (1672 - 1901) 29 vse

Signatura

02140 Krstni index / Taufindex 1788-1811
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1811
02141 Krstni index / Taufindex 1788-1811
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1811
02142 Krstni index / Taufindex 1798-1803
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1798
Do datuma
31. december 1803
02143 Krstna knjiga / Taufbuch 1672-1678
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1672
Do datuma
31. december 1678
02144 Krstna knjiga / Taufbuch 1705-1732
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1705
Do datuma
31. december 1732
02145 Krstna knjiga / Taufbuch 1733-1763
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1733
Do datuma
31. december 1763
02146 Krstna knjiga / Taufbuch 1763-1803
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1763
Do datuma
31. december 1803
02147 Krstna knjiga / Taufbuch 1804-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1804
Do datuma
31. december 1812
02148 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1824
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1824
02149 Krstna knjiga / Taufbuch 1824-1840
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1824
Do datuma
31. december 1840
02150 Krstna knjiga / Taufbuch 1841-1853
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1841
Do datuma
31. december 1853
04160 Krstna knjiga / Taufbuch 1854-1877
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1854
Do datuma
31. december 1877
04161 Krstna knjiga / Taufbuch 1878-1892
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1878
Do datuma
31. december 1892
02151 Mrliški index / Sterbeindex 1788-1811
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1811
02152 Mrliški index / Sterbeindex 1788-1811
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1811
02153 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1721-1770
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1721
Do datuma
31. december 1770
02154 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1761-1807
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1761
Do datuma
31. december 1807
02155 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1808-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1808
Do datuma
31. december 1812
02156 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1826
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1826
02157 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1826-1847
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1847
02158 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1847-1871
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1847
Do datuma
31. december 1871
04162 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1872-1891
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1872
Do datuma
31. december 1891
02159 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1721-1785
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1721
Do datuma
31. december 1785
02160 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1806
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1806
02161 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1806-1812
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1806
Do datuma
31. december 1812
02162 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1813-1816
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1813
Do datuma
31. december 1816
02163 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1847
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1847
02164 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1848-1877
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1848
Do datuma
31. december 1877
04163 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1878-1901
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1878
Do datuma
31. december 1901