Selca

Matične knjige (1622 - 1910) 33 vse

Signatura

02107 Krstni index / Taufindex 1622-1700
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1622
Do datuma
31. december 1700
02108 Krstni index / Taufindex 1700-1778
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1700
Do datuma
31. december 1778
02109 Krstni index / Taufindex 1778-1879
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1778
Do datuma
31. december 1879
02110 Krstni index / Taufindex 1880-1900
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1880
Do datuma
31. december 1900
02111 Krstna knjiga / Taufbuch 1622-1648
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1622
Do datuma
31. december 1648
02112 Krstna knjiga / Taufbuch 1653-1667
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1653
Do datuma
31. december 1667
02113 Krstna knjiga / Taufbuch 1669-1677
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1669
Do datuma
31. december 1677
02114 Krstna knjiga / Taufbuch 1678-1690
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1678
Do datuma
31. december 1690
02115 Krstna knjiga / Taufbuch 1690-1711
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1690
Do datuma
31. december 1711
02116 Krstna knjiga / Taufbuch 1711-1727
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1711
Do datuma
31. december 1727
02117 Krstna knjiga / Taufbuch 1727-1739
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1727
Do datuma
31. december 1739
02118 Krstna knjiga / Taufbuch 1739-1754
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1739
Do datuma
31. december 1754
02119 Krstna knjiga / Taufbuch 1754-1772
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1754
Do datuma
31. december 1772
02120 Krstna knjiga / Taufbuch 1773-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1773
Do datuma
31. december 1784
02121 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1793
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1793
02122 Krstna knjiga / Taufbuch 1793-1809
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1793
Do datuma
31. december 1809
02123 Krstna knjiga / Taufbuch 1809-1818
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1809
Do datuma
31. december 1818
02124 Krstna knjiga / Taufbuch 1818-1832
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1818
Do datuma
31. december 1832
02125 Krstna knjiga / Taufbuch 1832-1852
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1832
Do datuma
31. december 1852
02126 Mrliški index / Sterbeindex 1669-1790
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1669
Do datuma
31. december 1790
02127 Mrliški index / Sterbeindex 1790-1906
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1790
Do datuma
31. december 1906
02128 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1669-1715
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1669
Do datuma
31. december 1715
02129 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1716-1756
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1716
Do datuma
31. december 1756
02130 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1757-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1757
Do datuma
31. december 1784
02131 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1796
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1796
02132 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1796-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1796
Do datuma
31. december 1812
02133 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1838
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1838
02134 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1838-1874
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1838
Do datuma
31. december 1874
02135 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1654-1712
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1654
Do datuma
31. december 1712
02136 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1716-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1716
Do datuma
31. december 1784
02137 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1816
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1816
02138 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1863
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1863
02139 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1864-1910
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1864
Do datuma
31. december 1910