Sava

Matične knjige (1784 - 1884) 7 vse

Signatura

02090 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1820
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1820
02091 Krstna knjiga / Taufbuch 1814-1846
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1814
Do datuma
31. december 1846
02092 Krstna knjiga / Taufbuch 1846-1884
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1884
02093 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1792-1810
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1792
Do datuma
31. december 1810
02094 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1815-1852
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1815
Do datuma
31. december 1852
02095 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1792-1809
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1792
Do datuma
31. december 1809
02096 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1815-1872
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1815
Do datuma
31. december 1872