Rovte

Matične knjige (1694 - 1890) 18 vse

Signatura

02072 Krstna knjiga / Taufbuch 1694-1727
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1694
Do datuma
31. december 1727
02073 Krstna knjiga / Taufbuch 1728-1756
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1728
Do datuma
31. december 1756
02074 Krstna knjiga / Taufbuch 1756-1778
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1756
Do datuma
31. december 1778
02075 Krstna knjiga / Taufbuch 1778-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1778
Do datuma
31. december 1812
02076 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1823
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1823
02077 Krstna knjiga / Taufbuch 1823-1841
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1823
Do datuma
31. december 1841
02078 Krstna knjiga / Taufbuch 1842-1878
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1878
02079 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1732-1771
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1732
Do datuma
31. december 1771
02080 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1771-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1784
02081 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1812
02082 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1829
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1829
02083 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1829-1843
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1829
Do datuma
31. december 1843
02084 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1844-1890
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1844
Do datuma
31. december 1890
02085 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1698-1743
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1698
Do datuma
31. december 1743
02086 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1743-1771
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1743
Do datuma
31. december 1771
02087 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1784
02088 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1812
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1812
02089 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1889
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1889