Rova

Matične knjige (1788 - 1894) 6 vse

Signatura

02066 Krstna knjiga / Taufbuch 1788-1820
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1820
02067 Krstna knjiga / Taufbuch 1821-1881
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1821
Do datuma
31. december 1881
02068 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1789-1828
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1828
02069 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1828-1882
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1882
02070 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1802-1820
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1802
Do datuma
31. december 1820
02071 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1821-1894
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1821
Do datuma
31. december 1894