Ribnica

Matične knjige (1662 - 1908) 38 vse

Signatura

02013 Krstni index / Taufindex 1662-1669
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1662
Do datuma
31. december 1669
02014 Krstni index / Taufindex 1758-1783
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1758
Do datuma
31. december 1783
02015 Krstna knjiga / Taufbuch 1662-1669
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1662
Do datuma
31. december 1669
02016 Krstna knjiga / Taufbuch 1670-1682
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1670
Do datuma
31. december 1682
02017 Krstna knjiga / Taufbuch 1683-1702
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1683
Do datuma
31. december 1702
02018 Krstna knjiga / Taufbuch 1703-1715
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1703
Do datuma
31. december 1715
02019 Krstna knjiga / Taufbuch 1718-1724
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1718
Do datuma
31. december 1724
02020 Krstna knjiga / Taufbuch 1725-1730
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1725
Do datuma
31. december 1730
02021 Krstna knjiga / Taufbuch 1731-1736
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1731
Do datuma
31. december 1736
02022 Krstna knjiga / Taufbuch 1737-1742
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1737
Do datuma
31. december 1742
02023 Krstna knjiga / Taufbuch 1749-1757
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1749
Do datuma
31. december 1757
02024 Krstna knjiga / Taufbuch 1758-1783
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1758
Do datuma
31. december 1783
02025 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1797
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1797
02026 Krstna knjiga / Taufbuch 1797-1809
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1797
Do datuma
31. december 1809
02027 Krstna knjiga / Taufbuch 1809-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1809
Do datuma
31. december 1812
02028 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1824
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1824
02029 Krstna knjiga / Taufbuch 1825-1831
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1825
Do datuma
31. december 1831
02030 Krstna knjiga / Taufbuch 1832-1855
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1832
Do datuma
31. december 1855
02031 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1670-1705
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1670
Do datuma
31. december 1705
02032 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1731-1737
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1731
Do datuma
31. december 1737
02033 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1737-1746
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1737
Do datuma
31. december 1746
02034 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1747-1754
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1747
Do datuma
31. december 1754
02035 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1754-1766
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1754
Do datuma
31. december 1766
02036 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1771-1775
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1775
02037 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1808
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1808
02038 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1792-1807
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1792
Do datuma
31. december 1807
02039 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1808-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1808
Do datuma
31. december 1812
02040 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1827
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1827
02041 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1827-1842
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1842
02042 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1843-1868
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1868
02043 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1670-1717
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1670
Do datuma
31. december 1717
02044 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1717-1740
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1717
Do datuma
31. december 1740
02045 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1741-1767
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1741
Do datuma
31. december 1767
02046 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1776
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1776
02047 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1812
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1812
02048 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1813-1816
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1813
Do datuma
31. december 1816
02049 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1868
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1868
02050 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1868-1908
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1868
Do datuma
31. december 1908