Raka

Matične knjige (1651 - 1868) 27 vse

Signatura

01976 Krstni index / Taufindex 1747-1769
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1747
Do datuma
31. december 1769
01977 Krstni index / Taufindex 1784-1791
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1791
01978 Krstni index / Taufindex 1792-1801
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1792
Do datuma
31. december 1801
01979 Krstni index / Taufindex 1801-1812
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1801
Do datuma
31. december 1812
01980 Krstna knjiga / Taufbuch 1651-1670
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. oktober 1651
Do datuma
30. november 1670
01981 Krstna knjiga / Taufbuch 1690-1704
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
09. april 1690
Do datuma
18. december 1704
01982 Krstna knjiga / Taufbuch 1705-1716
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1705
Do datuma
31. december 1716
01983 Krstna knjiga / Taufbuch 1716-1732
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1716
Do datuma
31. december 1732
01984 Krstna knjiga / Taufbuch 1733-1746
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1733
Do datuma
31. december 1746
01985 Krstna knjiga / Taufbuch 1747-1783
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1747
Do datuma
31. december 1783
01986 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1792
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1792
01987 Krstna knjiga / Taufbuch 1792-1801
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1792
Do datuma
31. december 1801
01988 Krstna knjiga / Taufbuch 1801-1811
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1801
Do datuma
31. december 1811
01989 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1860
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1860
01990 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1730-1746
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1730
Do datuma
31. december 1746
01991 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1746-1781
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1746
Do datuma
31. december 1781
01992 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1791
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1791
01993 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1792-1801
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1792
Do datuma
31. december 1801
01994 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1801-1811
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1801
Do datuma
31. december 1811
01995 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1821
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1821
01996 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1868
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1868
01997 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1696-1713
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
05. julij 1696
Do datuma
28. avgust 1713
01998 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1723-1737
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1723
Do datuma
31. december 1737
01999 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1751-1780
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1751
Do datuma
31. december 1780
02000 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1783-1791
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1783
Do datuma
31. december 1791
02001 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1792-1811
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1792
Do datuma
31. december 1811
02002 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1812-1868
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1868