Radovljica

Matične knjige (1657 - 1887) 31 vse

Signatura

01945 Krstni index / Taufindex 1667-1788
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1667
Do datuma
31. december 1788
01946 Krstni index / Taufindex 1789-1868
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1868
01947 Krstna knjiga / Taufbuch 1667-1680
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1667
Do datuma
31. december 1680
01948 Krstna knjiga / Taufbuch 1680-1689
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1680
Do datuma
31. december 1689
01949 Krstna knjiga / Taufbuch 1689-1701
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1689
Do datuma
31. december 1701
01950 Krstna knjiga / Taufbuch 1701-1720
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1701
Do datuma
31. december 1720
01951 Krstna knjiga / Taufbuch 1720-1732
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1720
Do datuma
31. december 1732
01952 Krstna knjiga / Taufbuch 1732-1740
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1732
Do datuma
31. december 1740
01953 Krstna knjiga / Taufbuch 1740-1749
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1740
Do datuma
31. december 1749
01954 Krstna knjiga / Taufbuch 1749-1758
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1749
Do datuma
31. december 1758
01955 Krstna knjiga / Taufbuch 1758-1764
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1758
Do datuma
31. december 1764
01956 Krstna knjiga / Taufbuch 1764-1773
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1764
Do datuma
31. december 1773
01957 Krstna knjiga / Taufbuch 1773-1800
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1773
Do datuma
31. december 1800
01958 Krstna knjiga / Taufbuch 1801-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1801
Do datuma
31. december 1812
01959 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1826
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1826
01960 Krstna knjiga / Taufbuch 1826-1845
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1845
01961 Krstna knjiga / Taufbuch 1845-1887
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1845
Do datuma
31. december 1887
01962 Mrliški index / Sterbeindex 1789-1868
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1868
01963 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1657-1723
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1657
Do datuma
31. december 1723
01964 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1724-1744
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1724
Do datuma
31. december 1744
01965 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1744-1768
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1744
Do datuma
31. december 1768
01966 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1768-1773
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1768
Do datuma
31. december 1773
01967 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1773-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1773
Do datuma
31. december 1812
01968 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1832
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1832
01969 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1833-1860
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1833
Do datuma
31. december 1860
01970 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1686-1737
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1686
Do datuma
31. december 1737
01971 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1737-1773
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1737
Do datuma
31. december 1773
01972 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1748-1786
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1748
Do datuma
31. december 1786
01973 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1773-1812
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1773
Do datuma
31. december 1812
01974 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1813-1816
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1813
Do datuma
31. december 1816
01975 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1817-1861
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1817
Do datuma
31. december 1861