Predoslje

Matične knjige (1787 - 1907) 9 vse

Signatura

01848 Krstna knjiga / Taufbuch 1787-1821
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1821
01849 Krstna knjiga / Taufbuch 1821-1830
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1821
Do datuma
31. december 1830
01850 Krstna knjiga / Taufbuch 1830-1864
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1830
Do datuma
31. december 1864
04121 Krstna knjiga / Taufbuch 1864-1906
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1864
Do datuma
31. december 1906
01851 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1787-1830
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1830
01852 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1830-1861
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1830
Do datuma
31. december 1861
01853 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1787-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1815
01854 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1848
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1848
01855 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1849-1907
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1849
Do datuma
31. december 1907