Podlipa

Matične knjige (1700 - 1881) 9 vse

Signatura

01714 Krstni index / Taufindex 1790-1836
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1790
Do datuma
31. december 1836
01715 Krstna knjiga / Taufbuch 1700-1790
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1700
Do datuma
31. december 1790
01716 Krstna knjiga / Taufbuch 1790-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1790
Do datuma
31. december 1812
01717 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1830
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1830
01718 Krstna knjiga / Taufbuch 1831-1881
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1831
Do datuma
31. december 1881
01719 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1790-1809
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1790
Do datuma
31. december 1809
01720 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1869
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1869
01721 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1790-1816
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1790
Do datuma
31. december 1816
01722 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1818-1881
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1818
Do datuma
31. december 1881