Podbrezje

Matične knjige (1650 - 1895) 23 vse

Signatura

01685 Krstni index / Taufindex 1651-1770
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1651
Do datuma
31. december 1770
01686 Krstna knjiga / Taufbuch 1650-1674
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1650
Do datuma
31. december 1674
01687 Krstna knjiga / Taufbuch 1676-1699
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
14. maj 1676
Do datuma
15. junij 1699
01688 Krstna knjiga / Taufbuch 1699-1729
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
09. julij 1699
Do datuma
23. julij 1729
01689 Krstna knjiga / Taufbuch 1729-1757
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1729
Do datuma
31. december 1757
01690 Krstna knjiga / Taufbuch 1758-1770
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1758
Do datuma
31. december 1770
01691 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1786
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1786
01692 Krstna knjiga / Taufbuch 1788-1806
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1806
01693 Krstna knjiga / Taufbuch 1807-1837
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1807
Do datuma
31. december 1837
01694 Krstna knjiga / Taufbuch 1837-1876
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1876
01695 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1650-1740
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1650
Do datuma
31. december 1740
01696 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1741-1770
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1741
Do datuma
31. december 1770
01697 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1770-1788
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1788
01698 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1788-1806
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1806
01699 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1807-1842
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1807
Do datuma
31. december 1842
01700 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1843-1895
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1895
01701 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1651-1724
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1651
Do datuma
31. december 1724
01702 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1724-1771
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1724
Do datuma
31. december 1771
01703 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1783
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1783
01704 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1786
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1786
01705 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1788-1806
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1806
01706 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1807-1814
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1807
Do datuma
31. december 1814
01707 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1864
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1864