Nevlje

Matične knjige (1688 - 1898) 23 vse

Signatura

03712 Krstna knjiga / Taufbuch 1688-1721
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1688
Do datuma
31. december 1721
03713 Krstna knjiga / Taufbuch 1722-1761
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1722
Do datuma
31. december 1761
03714 Krstna knjiga / Taufbuch 1762-1786
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1762
Do datuma
31. december 1786
03715 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1799
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1799
03716 Krstna knjiga / Taufbuch 1799-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1799
Do datuma
31. december 1812
03717 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1838
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1838
03718 Krstna knjiga / Taufbuch 1838-1898
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1838
Do datuma
31. december 1898
03719 Krstni index (A-L) / Taufindex (A-L) 1784-1851
Vrsta matične knjige
Krstni index (A-L) / Taufindex (A-L)
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1851
03720 Krstni index (M-Z) / Taufindex (M-Z) 1784-1851
Vrsta matične knjige
Krstni index (M-Z) / Taufindex (M-Z)
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1851
03721 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1694-1751
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1694
Do datuma
31. december 1751
03722 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1752-1785
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1752
Do datuma
31. december 1785
03723 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1799
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1799
03724 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1799-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1799
Do datuma
31. december 1812
03725 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1841
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1841
03726 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1841-1896
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1841
Do datuma
31. december 1896
03727 Mrliški index / Sterbeindex 1790-1842
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1790
Do datuma
31. december 1842
03728 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1697-1757
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1697
Do datuma
31. december 1757
03729 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1758-1785
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1758
Do datuma
31. december 1785
03730 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1799
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1799
03731 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1799-1812
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1799
Do datuma
31. december 1812
03732 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1812-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1815
03733 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1873
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1873
03734 Poročni index / Trauungsindex 1790-1829
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1790
Do datuma
31. december 1829