Mošnje

Matične knjige (1609 - 1901) 22 vse

Signatura

01536 Krstna knjiga / Taufbuch 1647-1678
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1647
Do datuma
31. december 1678
01537 Krstna knjiga / Taufbuch 1679-1703
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1679
Do datuma
31. december 1703
01538 Krstna knjiga / Taufbuch 1703-1730
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1703
Do datuma
31. december 1730
01539 Krstna knjiga / Taufbuch 1731-1753
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1731
Do datuma
31. december 1753
01540 Krstna knjiga / Taufbuch 1754-1770
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1754
Do datuma
31. december 1770
01541 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1785
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1785
01542 Krstna knjiga / Taufbuch 1785-1810
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1810
01543 Krstna knjiga / Taufbuch 1811-1835
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1811
Do datuma
31. december 1835
01544 Krstna knjiga / Taufbuch 1835-1852
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1852
04083 Krstna knjiga / Taufbuch 1853-1901
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1853
Do datuma
31. december 1901
01545 Krstna in poročna knjiga / Tauf und Trauungsbuch 1609-1646
Vrsta matične knjige
Krstna in poročna knjiga / Tauf und Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1609
Do datuma
31. december 1646
01546 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1642-1733
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1642
Do datuma
31. december 1733
01547 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1735-1762
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1735
Do datuma
31. december 1762
01548 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1771-1785
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1785
01549 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1785-1856
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1856
04084 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1856-1898
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1898
01550 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1649-1756
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1649
Do datuma
31. december 1756
01551 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1757-1771
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1757
Do datuma
31. december 1771
01552 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1785
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1785
01553 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1785-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1815
01554 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1855
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1855
04085 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1856-1898
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1898