Mirna

Matične knjige (1764 - 1900) 13 vse

Signatura

01467 Krstna knjiga / Taufbuch 1764-1795
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1764
Do datuma
31. december 1795
01468 Krstna knjiga / Taufbuch 1798-1808
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1798
Do datuma
31. december 1808
01469 Krstna knjiga / Taufbuch 1802-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1802
Do datuma
31. december 1812
01470 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1827
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1827
01471 Krstna knjiga / Taufbuch 1828-1859
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1859
01472 Mrliški index / Sterbeindex 1771-1900
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1900
01473 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1771-1801
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1801
01474 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1802-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1802
Do datuma
31. december 1812
01475 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1827
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1827
01476 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1827-1866
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1866
01477 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1802-1812
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1802
Do datuma
31. december 1812
01478 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1812-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1815
01479 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1867
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1867