Mirna Peč

Matične knjige (1616 - 1887) 28 vse

Signatura

01439 Krstni index / Taufindex 1649-1793
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1649
Do datuma
31. december 1793
01440 Krstna knjiga / Taufbuch 1616-1693
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1616
Do datuma
31. december 1693
01441 Krstna knjiga / Taufbuch 1695-1707
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1695
Do datuma
31. december 1707
01442 Krstna knjiga / Taufbuch 1707-1722
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1707
Do datuma
31. december 1722
01443 Krstna knjiga / Taufbuch 1722-1746
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1722
Do datuma
31. december 1746
01444 Krstna knjiga / Taufbuch 1751-1768
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1751
Do datuma
31. december 1768
01445 Krstna knjiga / Taufbuch 1768-1780
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1768
Do datuma
31. december 1780
01446 Krstna knjiga / Taufbuch 1781-1793
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1781
Do datuma
31. december 1793
01447 Krstna knjiga / Taufbuch 1793-1803
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1793
Do datuma
31. december 1803
01448 Krstna knjiga / Taufbuch 1803-1813
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1803
Do datuma
31. december 1813
01449 Krstna knjiga / Taufbuch 1813-1828
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1813
Do datuma
31. december 1828
01450 Krstna knjiga / Taufbuch 1828-1850
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1850
01451 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1720-1741
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1720
Do datuma
31. december 1741
01452 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1751-1772
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1751
Do datuma
31. december 1772
01453 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1773-1780
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1773
Do datuma
31. december 1780
01454 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1781-1792
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1781
Do datuma
31. december 1792
01455 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1793-1810
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1793
Do datuma
31. december 1810
01456 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1810-1813
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1810
Do datuma
31. december 1813
01457 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1836
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1836
01458 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1836-1874
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1874
01459 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1664-1703
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1664
Do datuma
31. december 1703
01460 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1703-1767
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1703
Do datuma
31. december 1767
01461 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1767-1780
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1767
Do datuma
31. december 1780
01462 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1781-1808
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1781
Do datuma
31. december 1808
01463 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1808-1813
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1808
Do datuma
31. december 1813
01464 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1812-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1815
01465 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1846
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1846
01466 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1846-1887
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1887